nahrávám...

Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy - Velký okruh Sicílií a Egadské ostrovy

Navigace:
Fotogragie Liparské ostrovy, Stromboli
Fotogragie dreamstime_Italy_xl_32915727
Fotogragie dreamstime_italy_xl_44513809
Fotogragie dreamstime_Italy_xl_47088124
Fotogragie dreamstime_Italy_xl_61511864
Fotogragie Itálie - Sicílie - pohled z Táormina na Etnu
Fotogragie Sicilie soutězka Alcantara s osvěžujícím koupáním
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky04
Fotogragie Liparské ostrovy, Stromboli Fotogragie dreamstime_Italy_xl_32915727 Fotogragie dreamstime_italy_xl_44513809 Fotogragie dreamstime_Italy_xl_47088124 Fotogragie dreamstime_Italy_xl_61511864 Fotogragie Itálie - Sicílie - pohled z Táormina na Etnu Fotogragie Sicilie soutězka Alcantara s osvěžujícím koupáním Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky04
Číslo zájezdu 477943
Doprava Autobusem - ItálieAutobusem
Odlety z Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Lokalita
Itálie
Ubytování Hotel
Strava Snídaně
Termínů
první 05.10.2018
poslední 05.10.2018
Cena od
15 590 Kč
Mám dotaz Mám zájem

Popis zájezdu

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Cena zahrnuje

 • doprava klimatizovaným autobusem, trajekt Neapol - Palermo a zpět – kajuty, 7x ubytování (5x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 5x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • 1lůžk. pokoj 3 000 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře v hotelu 1 990 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 350 Kč

Program zájezdu

odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
dopoledne příjezd do Kampánie. NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra, Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách
vylodění v PALERMU a přejezd do historického centra TRAPANI. TRAPANI - město, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Trapani, průjezd přes SALINE DI TRAPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MOZIA s archeologickým areálem.
západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ERICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.
odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolo) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCANTARY. Tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
pobyt u moře, individuální volno. Možnost fakultativního výletu do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem.
prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí QUATTRO CANTI, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona.Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole.
předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny

Datum Počet dnů / nocí Odlet Cena od Ceny / Rezervovat
         

říjen 2018

       
5.10.2018 10 / 9 Pardubice 15 590 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
5.10.2018 10 / 9 Ostrava 15 590 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
5.10.2018 10 / 9 Brno 15 590 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
5.10.2018 10 / 9 Praha 15 590 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
Pokud není uvedeno jinak, ceny zájezdů jsou v Kč s DPH. Ceny jsou pouze orientační

Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...


kvůli rychlejší komunikaci

Podobné zájezdy

http://media.bolsatravel.cz/images/zajezdy/min/

Cena od 25 990 Kč
http://media.bolsatravel.cz/images/zajezdy/min/

Cena od 32 900 Kč
Rezervujte zájezdy s jistotou

 • 01
  Nejlepší výběr zájezdů

  Cestovní agentura nabízí pohodlně na jednom místě přehled zájezdů více cestovních kanceláří

 • 02
  Ověřené zájezdy

  Díky zpětné vazbě našich klientů jsme schopni Vám nabídnout jen kvalitní zájezdy

 • 03
  Pojištění proti úpadku

  Cestovní agentura nabízí zájezdy pouze cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku

 • 04
  Žádné rezervační poplatky

  Neúčtujeme žádné rezervační poplatky ani v případě zrušení nezávazné rezervace