nahrávám...

Itálie, Sicílie - ostrov boha slunce

Navigace:
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky03
Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_16038886
Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_42222589
Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_49915102
Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_61511625
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky01
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky02
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky04
Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky03 Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_16038886 Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_42222589 Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_49915102 Fotogragie Itálie,Sicílie_dreamstime_xl_61511625 Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky01 Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky02 Fotogragie Sicilie_more_a_pamatky04
Číslo zájezdu 477823
Doprava Autobusem - ItálieAutobusem
Odlety z Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Lokalita
Itálie
Ubytování Hotel
Strava Snídaně
Termínů
první 27.08.2018
poslední 27.08.2018
Cena od
15 890 Kč
Mám dotaz Mám zájem

Popis zájezdu

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Cena zahrnuje

 • doprava klimatizovaným autobusem, trajekt Neapol - Palermo a zpět (kajuty), 8x ubytování (1x hotel v oblasti Palerma, 5x hotel u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

 • 1lůžkový pokoj 3 590 Kč, 6x večeře v hotelu 1 800 Kč, fakultativní výlet 8. den 550 Kč (min. 20 účastníků), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 385 Kč
 • vstupné, fakultativní služby a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Program zájezdu

odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
po příjezdu do NEAPOLE, dle čas. možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt, noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách
prohlídka PALERMA, návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma.
cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, CHRÁM SVORNOSTI – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
pobyt u moře, individuální volno.
navštívíme exkluzivní přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 m nad moře – procházka ke kráterům, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.
pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet na LIPARSKÉ OSTROVY, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu VELKÉHO KRÁTERU, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
historický magnet Sicílie - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALU, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Večer přejezd do Palerma a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách. Let. Skupina: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
ráno kolem 7.00 hod vylodění v NEAPOLI. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole.
předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny

Datum Počet dnů / nocí Odlet Cena od Ceny / Rezervovat
         

srpen 2018

       
27.8.2018 11 / 10 Pardubice 15 890 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
27.8.2018 11 / 10 Ostrava 15 890 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
27.8.2018 11 / 10 Brno 15 890 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
27.8.2018 11 / 10 Praha 15 890 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
Pokud není uvedeno jinak, ceny zájezdů jsou v Kč s DPH. Ceny jsou pouze orientační

Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...


kvůli rychlejší komunikaci

Podobné zájezdy

Rezervujte zájezdy s jistotou

 • 01
  Nejlepší výběr zájezdů

  Cestovní agentura nabízí pohodlně na jednom místě přehled zájezdů více cestovních kanceláří

 • 02
  Ověřené zájezdy

  Díky zpětné vazbě našich klientů jsme schopni Vám nabídnout jen kvalitní zájezdy

 • 03
  Pojištění proti úpadku

  Cestovní agentura nabízí zájezdy pouze cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku

 • 04
  Žádné rezervační poplatky

  Neúčtujeme žádné rezervační poplatky ani v případě zrušení nezávazné rezervace