nahrávám...

Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů

Navigace:
Fotogragie Maroko - Sahara, poblíž Merzouga
Fotogragie Camel caravan at beach of Essaouira at sunset . Morocco_shutterstock_663154300
Fotogragie City wall from old Rabat in Morocco Africa_shutterstock_164611592
Fotogragie Essaouira Ramparts aerial panoramic view in Essaouira, Morocco. Essaouira is a city in the western Moroccan region on the Atlantic coast._shutterstock_667509106
Fotogragie Fountain at the Mausoleum of Mohammed V in Rabat - Morocco_shutterstock_593479928
Fotogragie Houses built over coast rocks with traditional whitewashed exterior. Tetouan, Morocco._shutterstock_721424221
Fotogragie Lots of blue fishing boats in the port of Essaouira, Morocco_shutterstock_363640385
Fotogragie monkey family , Taken in Ifran, Morocco_shutterstock_699674677
Fotogragie Mountain serpentine road in High Atlas. tizi n tichka pass Morocco_shutterstock_615617120
Fotogragie Stairway in the blue medina of Chefchaouen, Morocco_shutterstock_683944888
Fotogragie Sunrinse Lac Afenourir near Azrou, Ifrane, Morocco_shutterstock_567826819
Fotogragie Territory inside the medina of Essaouira in Morocco;_shutterstock_649115251
Fotogragie The seas of dunes of Erg Chebbi near Merzouga in southeastern Morocco._shutterstock_237427138
Fotogragie tradiční arabské tácy - ruční výroba
Fotogragie View of Boumalne Dades city near the Dades Gorges, Morocco_shutterstock_600469313
Fotogragie view of Erg Chebbi Dunes - Sahara Desert - at sunset, in Morocco_shutterstock_298232525
Fotogragie View of the valley with the city Boumalne Dades in Morocco_shutterstock_539395834
Fotogragie Volubilis - partly excavated Roman city, Meknes, Morocco_shutterstock_570821776
Fotogragie Maroko - Sahara, poblíž Merzouga Fotogragie Camel caravan at beach of Essaouira at sunset . Morocco_shutterstock_663154300 Fotogragie City wall from old Rabat in Morocco Africa_shutterstock_164611592 Fotogragie Essaouira Ramparts aerial panoramic view in Essaouira, Morocco. Essaouira is a city in the western Moroccan region on the Atlantic coast._shutterstock_667509106 Fotogragie Fountain at the Mausoleum of Mohammed V in Rabat - Morocco_shutterstock_593479928 Fotogragie Houses built over coast rocks with traditional whitewashed exterior. Tetouan, Morocco._shutterstock_721424221 Fotogragie Lots of blue fishing boats in the port of Essaouira, Morocco_shutterstock_363640385 Fotogragie monkey family , Taken in Ifran, Morocco_shutterstock_699674677 Fotogragie Mountain serpentine road in High Atlas. tizi n tichka pass Morocco_shutterstock_615617120 Fotogragie Stairway in the blue medina of Chefchaouen, Morocco_shutterstock_683944888 Fotogragie Sunrinse Lac Afenourir near Azrou, Ifrane, Morocco_shutterstock_567826819 Fotogragie Territory inside the medina of Essaouira in Morocco;_shutterstock_649115251 Fotogragie The seas of dunes of Erg Chebbi near Merzouga in southeastern Morocco._shutterstock_237427138 Fotogragie tradiční arabské tácy - ruční výroba Fotogragie View of Boumalne Dades city near the Dades Gorges, Morocco_shutterstock_600469313 Fotogragie view of Erg Chebbi Dunes - Sahara Desert - at sunset, in Morocco_shutterstock_298232525 Fotogragie View of the valley with the city Boumalne Dades in Morocco_shutterstock_539395834 Fotogragie Volubilis - partly excavated Roman city, Meknes, Morocco_shutterstock_570821776
Číslo zájezdu 478033
Doprava Letecky - MarokoLetecky
Odlety z Praha
Lokalita
Maroko
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Termínů
první 06.10.2018
Cena od
42 990 Kč
Mám dotaz Mám zájem

Popis zájezdu

Na naší dvoutýdenní cestě navštívíme nejen čtyři královská města, ale všech devět marockých destinací zapsaných na listině UNESCO a mnohá další místa. Spatříme zasněžené velehory, poušť, vodopády, soutěsky, oceán. Projdeme si pamětihodnosti od antiky, mnohé, které zanechaly berberské dynastie, ale i ty, které vystavěl a stále buduje arabský islám. Navštívíme bývalé vysoké školy - medresy. Překvapí nás pestrá skladba místního obyvatelstva. Téměř polovina jsou ještě původní berberské kmeny, na okraji pouště žijí beduíni a potomci bojovných Tuaregů. Z centra Afriky byli přiváděni černí otroci. Dnes je Maroko plné cestovatelů a výletníků, kteří přišli najít a zažít to pravé kouzlo Orientu. Provází Z. Liďáková.

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka Praha-Maroko vč. let. tax a poplatků cca 12 000 Kč, místní doprava v rámci programu (mikrobus, džípy, taxi), 13x ubytování v ***hotelu se snídaní, 1x ubytování v poušti se snídaní, 10x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

 • 1lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 525 Kč, do 80 000 Kč za 1 125 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč
 • ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Program zájezdu

přílet, přejezd do RABATU, nocleh.
prohlídka RABATU - vládní čtvrť hlavního města, průčelí královského paláce, tajuplná pevnost Chelláh, imperiální plato s věží Hassan, pole sloupů zbylých po nedostavěné mešitě a mauzoleum posledních králů, pevnost Oudajů. Z Rabatu přejezd nejúrodnější marockou krajinou do Tetouanu.
TETOUAN - kypící moderní velkoměsto, v něhož středu je zachovalá stará čtvrť - medina vystavěná maurskými a židovskými přesídlenci z Andalusie po jejich vyhnání křesťanskými králi. Přejezd do CHEFCHAOUENU. Město ukryté pod pohořím RÍF s podobnou historií jako Tetouan. První cizinec sem směl až po roce 1920. Obě města byla součástí tzv. španělského Maroka. RÍF velmi prudce lemuje středomořské pobřeží a má dostatek srážek. Nejsou zde přístavy ani velká dostupnost z vnitrozemí. Místní kmeny žily z produkce kífu - konopí. Vláda sultánů ani Španělů sem nedosahovala.
z hor se navracíme mírnou krajinou k antickému VOLUBILIS. Kdysi nejvzdálenější výspa římské říše, dodavatel oleje, obilnin a divoké zvěře. Prohlídka areálu. Návštěva MOUOLAY IDRISS, pro Maročany posvátného města s hrobem stejnojmenného zakladatele státu. Odpoledne prohlídka dalšího z "královských měst" MEKNÉSU. Pro svou 55 let trvající vládu město vybudoval na přelomu 17. a 18. století sultán Moulay Izmail. Navštívíme jeho hrobku, náměstí Place El Hedim s největší a nejkrásnější branou v Maroku Bab Mansour, královské stáje. Objedeme hliněné hradby města. Nocleh ve FÉZU.
dopoledne prohlídka nejstarší části královského města z 8. století - FÉZU EL BALI s místním průvodcem. Tato medina je jednou z největších v arabském světě a tvoří ji 9000 uliček. Navštívíme medresu Bou Inania, pouze otevřenou branou nahlédneme na nádvoří nejdůležitější Kairouánské mešity, podobně nahlédneme do zaouie Moulaye Idrisse II. Je to hrobka zakladatele města. Projdeme trhy (souky) mnoha řemesel, také barvírny kůže. Odpoledne navštívíme další část města - Féz el Djid s průčelím královského paláce, židovským hřbitovem. Auty objedeme obě části okolo městských hradeb.
velká cesta přes pohoří STŘEDNÍHO a VYSOKÉHO ATLASU do pouště. Zastávka v IFRANE - marocké Chamonix, zastavení v cedrových lesích Středního Atlasu a setkání s volně žijícími opičkami makaky, přejezd průsmyku COL DU ZAD (2 178 m n. m). Občerstvení v trhové obci ZEIDA s výhledy na masiv AYACHI (3 737 m n. m) již ve Vysokém Atlasu. Průjezd ovocnářským MIDÉLTEM v sedle TAGALM (1 907 m n. m.), překonáme výběžek hřebene Vysokého Atlasu. Přes tunel legionářů pokračujeme kaňonem řeky ZÍZ do pouštní krajiny TAFILTAT. Z města ERFOUD nebo RISSANI budeme převezeni do oázy na okraj písečné duny ERG CHEBBI.
brzy ráno vycházka na dunu na východ slunce, možnost vyjížďky na velbloudech. Odjezd z pouště, v městě ERFOUD návštěva dílny na opracování onyxů, které se zde nalézají. Přejezd do města. Cestou spatříme sopouchy khétar - jámy, kterými byl přístup k podzemním kanálům, přivaděčům vody. V této oblasti jsou již vyschlé. Město TINERHIR, správní centrum oblasti a návštěva soutěsky TODRA. Říčka Todra zde prorazila skalní masiv o výšce stěn 300 metrů.
projíždíme táhlým údolím mezi pohořím Vysoký Atlas na severu a na jižní straně JEBEL SARHRO a ANTIATLASEM. Této cestě se nazývá cesta tisíce kaseb - domorodých hliněných hradů. V městě BOUMALNE-DADÉS odbočíme proti proudu řeky Dadés velkolepou soutěskou této řeky. Erodované skalní útvary nad řečištěm připomínají obrovskou hromadu kostí, jiné mají zakulacený tvar a říkají jim mozek Atlasu. Smělou silnicí vyjedeme až nad okraj soutěsky. Návrat do BOUMALNE a pokračujeme po proudu řeky. V údolí uvidíme rozlehlé palmárie, kterým řeka dala život a v blízkosti města EL KELÁA jsou i růžová pole. Je zde továrna na výrobu růžového oleje. Cestu lemují obydlené a také již dávno rozpadlé kasby. Nejkrásnější jsou v oáze SKOURA. Řeka Dades je zachycena v přehradě EL MANSOUR EL DHABI a to se již blížíme k městu OUARZAZATWE. Na jeho okraji je veliký ksar - opevněná vesnice TAURÍRT, návštěva.
míjíme filmové ateliéry ATLAS, kde bylo natočeno cca 50 filmů - Kleopatra, Lawrenc z Arábie, Troja, Honba za pokladem Nilu a další. Pro film Gladiátor byl vystavěn amfiteátr v obci AIT BENHADDOU, naší další zastávce. Je to nejkrásnější ksar - hrad. Čeká nás průsmyk TIZI-N-TICHKA (2 260 m n. m.) a dech beroucí sjezd do MARRAKÉŠE, posledního královského města. Město postavené z rudě zabarvené hlíny a kamene, obehnané rudě zbarvenou hradbou. Večeře si zde dopřejeme individuálně na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet.
zahrady Menara a celodenní výlet k nekrásnějším marockým vodopádům Ouzoud.
prohlídka pamětihodností MARRAKÉŠE - Sáadovské hrobky, rozvaliny paláce Badi, palác Bahia. Odpoledne medina, medresa Ben Jusuf, zahrady Majorelli.
ranní přejezd k Atlantiku - město ESSAOUIRA. Přístavní město, dříve známé jako Mogador. Zde byl natočen film Orsona Wellse - Othelo.
pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA. Prohlídka mediny a cisteren, kde byly natočeny části filmu Othelo.
CASABLANCA - možnost prohlídky největší marocké mešity Hassana II., francouzská část Habbous, koloniální architektura prefektury, opuštěná katedrála Sacre Couer, poslední nákupy.

Termíny

Datum Počet dnů / nocí Odlet Cena od Ceny / Rezervovat
         

říjen 2018

       
6.10.2018 15 / 14 Praha 42 990 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
Pokud není uvedeno jinak, ceny zájezdů jsou v Kč s DPH. Ceny jsou pouze orientační

Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...


kvůli rychlejší komunikaci

Podobné zájezdy

http://media.bolsatravel.cz/images/zajezdy/min/Maroko - Poušť Erg Chebbi - fakultativní výlet

Cena od 34 880 Kč
Rezervujte zájezdy s jistotou

 • 01
  Nejlepší výběr zájezdů

  Cestovní agentura nabízí pohodlně na jednom místě přehled zájezdů více cestovních kanceláří

 • 02
  Ověřené zájezdy

  Díky zpětné vazbě našich klientů jsme schopni Vám nabídnout jen kvalitní zájezdy

 • 03
  Pojištění proti úpadku

  Cestovní agentura nabízí zájezdy pouze cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku

 • 04
  Žádné rezervační poplatky

  Neúčtujeme žádné rezervační poplatky ani v případě zrušení nezávazné rezervace