nahrávám...

Národní parky Makedonie a Ohridské “moře“ - hotel

Navigace:
Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sv Naum
Fotogragie Makedonie Ohrid
Fotogragie Makedonie Ohrid
Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo Madenica
Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo-Bistra
Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo-Desat a Korab
Fotogragie Makedonie-NP Pelister
Fotogragie Makedonie-NP Pelister - Baba
Fotogragie Makedonie-Ohrid-Ciril a Metodej
Fotogragie Makedonie-Ohrid-kemp
Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sv Jovan Kaneo
Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sveti Pantelejmon
Fotogragie Makedonie-Prilep
Fotogragie Makedonie-Prilep
Fotogragie Makedonie-Prilep-Treskavec
Fotogragie Makedonie-Sar Planina-Titov Vhr
Fotogragie Makedonie-Titov Vrh
Fotogragie NP Mavrovo-Desat a Korab
Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sv Naum Fotogragie Makedonie Ohrid Fotogragie Makedonie Ohrid Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo Madenica Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo-Bistra Fotogragie Makedonie-NP Mavrovo-Desat a Korab Fotogragie Makedonie-NP Pelister Fotogragie Makedonie-NP Pelister - Baba Fotogragie Makedonie-Ohrid-Ciril a Metodej Fotogragie Makedonie-Ohrid-kemp Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sv Jovan Kaneo Fotogragie Makedonie-Ohrid-Sveti Pantelejmon Fotogragie Makedonie-Prilep Fotogragie Makedonie-Prilep Fotogragie Makedonie-Prilep-Treskavec Fotogragie Makedonie-Sar Planina-Titov Vhr Fotogragie Makedonie-Titov Vrh Fotogragie NP Mavrovo-Desat a Korab
Číslo zájezdu 478002
Doprava Autobusem - MakedonieAutobusem
Odlety z Praha, Brno, Bratislava, Pardubice
Lokalita
Makedonie
Oblasti Oblast Makedonie
Ubytování Vlastní ubytování
Strava Polopenze
Termínů
Cena od
13 790 Kč
Mám dotaz Mám zájem

Popis zájezdu

V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se, obklopeny majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor, rozkládají průzračné vody jezer. Je to země, kde kráčíte cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou, jakoby nazpět časem. Ta země je posetá drahokamy nesčetných památek v pestrobarevné směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon ve světle žhnoucích svící, uprostřed vinic i tabákových polí. Pojďte se s námi toulat po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi toulat republikou Makedonie.

Ubytování

Typ ubytování Vlastní ubytování

6x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích a 1x v klášteru ve 2lůžkových pokojích.

Stravování

7x polopenze.

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným busem (3 900 km), 6x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích, 1x v klášteru ve 2lůžkových pokojích, 7x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

 • vstupné a fakultativní akce , případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • 1lůžkový pokoj 2 900 Kč

Program zájezdu

odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Srbska a Makedonie.
ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE, prohlídka pevnosti, národního muzea, největší a nejstarší z 25 mešit města MUSTAFA PAŠI z 15. století, hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě přes řeku Vardar, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Přejezd přes "albánské" TETOVO s výjimečnou malovanou mešitou ŠARENA DŽAMIJA do NP Mavrovo. Ubytování v hotelu v NP Mavrovo.
turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím Bistra s nesčetnými pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní "valašské" vesničky GALIČNIK (1 400 m), odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MEDENICA (2 169 m). Podvečerní koupel v průzračném jezeře MAVROVO. Nocleh ve stejném hotelu.
přejezd k OHRIDSKÉMU "MOŘI", jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. V minulosti byly jeho břehy centrem středověké vzdělanosti, patrně nejvýznamnější makedonský monastýr z 10. stol., proslulý klášter SV. NAUMA (žák Metodějův) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativně vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. Koupání v křišťálově čisté vodě unikátního jezera. Nocleh v hotelu na břehu jezera (2 noci).
perla UNESCO na břehu jezera - město OHRID. Starobylé město v dávnověku nazývané Lichnidos leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti - sídlem cara Samuela se systémem 3 km dlouhých hradeb a strážních věží, později sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON (přebudován na mešitu za nadvlády Osmanské říše, uloženy ostatky sv. Klimenta), antický amfiteátr starý cca 2 tisíce let s unikátně vytesanými jmény "abonentů" na sedadlech. Odpolední koupel v Ohridském moři. Nocleh ve stejném hotelu.
dopoledne turistika (cca 4 hod.) údolím NP GALIČICA, které je tvořeno stejnojmenným horským masivem tyčícím se nad východními břehy Ohridského jezera. Odpoledne k jezeru PRESPA s písečnou pláží, koupání. Vykopávky římského města HERACLEA LYNCESTIS na okraji BITOLY (krátká procházka) se skvěle dochovanými mozaikami, pravděpodobně založeno králem Filipem II. Makedonským. Nocleh v hotelu v NP PELISTER (2 noci).
celodenní turistika NP PELISTER. NP se rozkládá v pohoří BABA a chrání nejvyšší partie těchto až 2 600 m vysokých hor. Čeká nás omamná vůně borovic a mystická kamenná "moře". Výstup na nejvyšší vrchol pohoří PELISTER (2 600 m n. m.), alternativně na JORGOV KAMEN či vyhlídku pod vrcholem STIV. Nocleh ve stejném hotelu.
na úpatí měsíční krajiny vyprahlých skal se rozkládá město PRILEP s orientálním centrem, nad ním se tyčí zřícenina pevnosti MARKOVI KULI zbudované mezi obrovskými balvany, hrad legendárního kralevice Marka, hrdiny rozsáhlých balkánských lidových písní. Turistika mystickou krajinou ke klášteru TRESKAVEC, stavby ze 13. století zbudované v kouzelném místě pod vrcholem hory ZLATOVRV (1 422 m) nebo výlet ke klášteru SV. ARCHANDĚLA a poté návštěva PRILEPU. Romantický nocleh v klášteře ve 2lůžkových pokojích.
možnost exkurze ve vinařském závodě v NEGOTINU. Poslední nákupy a odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko.

TermínyMám dotaz

Termíny

Pro tento zájezd nejsou vypsány žádné konkrétní termíny. Pokud máte o tento nebo podobný termín zájem, kontaktujte nás. Tel. 595 537 254, e-mail bolsatravel@bolsatravel.cz

Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...


kvůli rychlejší komunikaci
Rezervujte zájezdy s jistotou

 • 01
  Nejlepší výběr zájezdů

  Cestovní agentura nabízí pohodlně na jednom místě přehled zájezdů více cestovních kanceláří

 • 02
  Ověřené zájezdy

  Díky zpětné vazbě našich klientů jsme schopni Vám nabídnout jen kvalitní zájezdy

 • 03
  Pojištění proti úpadku

  Cestovní agentura nabízí zájezdy pouze cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku

 • 04
  Žádné rezervační poplatky

  Neúčtujeme žádné rezervační poplatky ani v případě zrušení nezávazné rezervace